ปล่อยตัววิ่งการกุศล 1 ล้าน 5 แสนก้าวคาดถึงศิริราชช่วงบ่าย