แกะทิศทางกล้องวงจรปิดจุดวิสามัญฆาตกรรม "ชัยภูมิ ป่าแส"