จีน เข้าร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จีน เตรียมเข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ประจำปี 2558 เป็นครั้งแรก โดยจะเน้นการฝึกในเรื่องการช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย

TOP ประเด็นร้อน