แม่ทัพภาค 3 ยันเปิดภาพวงจรปิดคดี “ชัยภูมิ ป่าแส” ไม่ได้ อ้างใช้ในศาล