ผบ.ทบ.อ้างเปิดคลิปวิสามัญฯ “ชัยภูมิ”ทำถกเถียงไม่จบสิ้น