กรมควบคุมโรค เตือนระวัง “ฟ้าผ่า” ในช่วงอากาศแปรปรวน