ตร.ทำหนังสือขอภาพวงจรปิดจากทหารคลี่ปมวิสามัญ “ชัยภูมิ ป่าแส”