"วิษณุ" ไม่เห็นด้วยตั้งพระวัดอื่นดูแลวัดพระธรรมกาย