ตร.แจงนั่งแค็บกระบะได้ในระยะทางสั้นๆ เน้นเตือนไม่เน้นปรับ