รัฐบาลอนุมัติงบ 5,000 ล้านบาท ช่วย รพ.ขาดสภาพคล่อง