ชัดแล้ว! บ่อน้ำดำมีเชื้อโรคจากอุจจาระ


กรณีที่มีการแชร์ในเฟซบุ๊กและเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หลังน้ำในบ่อน้ำพื้นที่บ้านไอร์กาแซ กลายเป็นสีดำ แต่เมื่อตักมาเก็บไว้สักพัก น้ำดังกล่าวจะใสสะอาด จึงทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถนำมารักษาโรคต่างๆได้

TOP ประเด็นร้อน