สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9"