กองทัพเรือตั้งโต๊ะแจงเรือดำน้ำ S26T คุณสมบัติครบถ้วน