กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลยบ่อน้ำดำศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนสีได้ ที่แท้เป็นปฏิกิริยาเคมี