ออสเตรเลียย้ายโคอาลานับร้อยคืนอุทยานหลังฟื้นตัวจากไฟป่า