ต้นโพธิ์อายุนับร้อยปีถูกพายุพัดล้ม ตัดกิ่งทิ้งเด้งยืนต้นได้เอง