วิทยุการบินฯรณรงค์การจุดบั้งไฟเพื่อความปลอดภัยทางการบิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอิสาน ได้เริ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีนี้วิทยุการบินฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการของจังหวัดในพื้นที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในการขอความร่วมมือการแจ้งขออนุญาตการจุดบั้งไฟจากทางการ ภายใต้แนวคิดการบินที่ปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้กับประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านาน

วันนี้ (13  พ.ค. 60)  นางสาริณี  อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของคนไทยในภาคอิสาน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างเดินทางมาร่วมงานประเพณีนี้กันอย่างคับคั่ง จากที่เคยจัดกันตามหมู่บ้านก็เปลี่ยนมาเป็นงานประจำปีของจังหวัด ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ในการนำมาประดิษฐ์บั้งไฟในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาตามไปด้วย  ในขณะที่การเติบโตของกิจการการบินของประเทศได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  เส้นทางบินในบางพื้นที่จึงอาจเป็นพื้นที่เดียวกันกับงานประเพณีบั้งไฟ  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทางการบินได้ 

อย่างไรก็ตาม  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ วิทยุการบินฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกระทรวงคมนาคม และ กระทรวงมหาดไทย โดยได้ช่วยกันรณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชน  มีการจัดพื้นที่(โซนนิ่ง) เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน และเส้นทางบิน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตการจุดบั้งไฟ   ซึ่งในปีนี้วิทยุการบินฯ  สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือ และแจ้งย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะจัดงานเทศกาลบุญบั้งไฟ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟไปยังหน่วยงานปกครองในพื้นที่ก่อนการจัดงาน  เพื่อการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) ซึ่งจะจัดทำเป็นแบบ Graphic NOTAM แสดงผลบ่งชี้ตำแหน่งของการจุดบั้งไฟ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ แบบ Real Time  สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนการบินและการทำการบินของนักบิน  รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในการอำนวยความสะดวกแก่สายการบินในแต่ละเที่ยวบิน

สำหรับการขออนุญาตจุดบั้งไฟนั้น ประชาชนหรือผู้จัดงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอำเภอและจังหวัด โดยแจ้งรายละเอียดพื้นที่การจุดบั้งไฟ ระบุที่ตั้ง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำบั้งไฟ ขนาดความสูงและจำนวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงานเพื่อการประสานงานได้ทันที โดยสามารถโหลดแบบฟอร์ม   ได้ที่ www.aviation.go.th   โดยต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการจุดทุกครั้ง

 

ขอบคุณภาพจาก: http://img.tlcdn4.com

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ