รพ.พระนั่งเกล้าหนี้สูงกว่า 300 ล้านบาท จ่ายค่าจ้างพยาบาล รัฐไม่บรรจุ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจ เพราะกระทรวงสาธารณสุขจัดให้ที่นี่เป็นโรงพยาบาลเรือธง ที่จะใช้เป็นตัวอย่างพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐ แต่ในทางปฏิบัติผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ยอมรับว่า ยังไม่สามารถจัดการกับภาวะขาดแคลนพยาบาลได้เช่นกัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน