อดีตแม่ค้าตลาดนัด ขายไม้กวาดสร้างรายได้กว่าแสนบาทต่อเดือน