ผู้ป่วยเอดส์วอนภาครัฐติดเชื้อมาหลายปีไร้เงินเยียวยา