กกต.ยืนหนังสือถึงนายกฯ ค้านลดอำนาจจัดเลือกตั้ง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตัวแทน กกต.เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าการให้ กจต. ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแทนนั้น ไม่เป็นไปตามหลักสากล อาจส่งผลให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้

TOP ประเด็นร้อน