ชาวบ้านสามร้อยยอดนำ "ทุเรียนอ่อน" ที่ร่วงจากพายุมาทำแกงส้ม