เอกชนเสนอลงทุนเพิ่ม ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อีกประมาณ 3 ปี ประชาชนจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าใหม่อีก 2 เส้นทาง คือ รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ระยะทางรวมกันกว่า 60 กิโลเมตร ขณะที่ภาคเอกชนเสนอขอลงทุนขยายสถานีเพิ่มอีก 4 สถานีเพื่อรองรับการบริการ

TOP ประเด็นร้อน