นายกฯ ชิ่งตอบปม “สุเทพ” เชียร์อยู่ต่อ บอก “มาได้อย่างไร”