ทปอ.ยันใช้มติเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ยืนยันใช้เวลาเปิด-ปิดเทอมตามอาซียนต่อ แม้มีเสียงคัดค้านจากกลุ่มคณบดีครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ โดยเสนอแนวทางให้แต่ละมหาวิทยาลัยแก้ไขเองได้ เพราะมติของทปอ.ไม่ได้เป็นมติชี้ขาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน