ร่วมกันรักษ์โลกใน “วันทะเลโลก” World Ocean Day

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


8 มิ.ย. ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น “วันทะเลโลก” World Ocean Day มาจากความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2535 เพื่อให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

TOP ประเด็นร้อน