หลายจังหวัดเผชิญภัยแล้งรุนแรง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายจังหวัด ยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ ชาวเรือนแพในอำเภอชุมแสง ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่แห้งขอดจนทำให้ตัวบ้านเริ่มเสียหาย

TOP ประเด็นร้อน