รองปลัดยุติธรรม นำกำลังบุกตรวจที่ดินอดีต ส.ส.อุทัยธานี