กรมเจ้าท่าเนรมิตแผ่นสังกะสีเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยว