ตรวจสอบวัดวัฒนาราม จ.ลำปาง ไม่พบการชี้แจงปมเงินทอน