ป.ป.ส. จัดกิจกรรม "วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจากที่มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยในปี 2560 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด

TOP ประเด็นร้อน