แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (มาเลเซีย) แจงกรณีเที่ยวบิน D7237 เกิดอาการสั่นอย่างผิดปกติ