ถือเคล็ด! อาม่าโยนเหรียญอธิษฐานก่อนเดินทาง ทำเที่ยวบินล่าช้า