จับเครือข่ายยาบ้า "ภาคอีสาน" มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท