แรงงานเมียนมาร์แห่ข้ามแม่น้ำเมยกลับบ้าน อาจไม่กลับมาอีก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รัฐบาล ต้องเร่งแก้ปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยจะให้ คสช.ใช้ มาตรา 44 เพื่อผ่อนปรนกฎหมายบางมาตราที่เกี่ยวกับการระบุโทษ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน