6 เดือน กับ 4 กฎเกณฑ์สู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือ 0.4


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลออกกฎเกณฑ์ในการควบคุมองค์กรสื่อ และผู้ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องถึง 4 กฎเกณฑ์ โดยมีเหตุผลของการออกกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน