นายกฯ ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว