ดูแตร์เต้เย้ยผู้นำโสมแดง เตือนกำลังเล่นกับของเล่นอันตราย