นักวิจัยเยอรมันประดิษฐ์แว่นกันแดดผลิตไฟฟ้า


นักวิจัยเยอรมันประดิษฐ์แว่นกันแดดที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในตัวได้

TOP ประเด็นร้อน