เปิดโมเดลใหม่ที่มา ส.ว. ชงเลือกไขว้ อ้างสกัดทุจริต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โมเดลใหม่ของการคัดเลือก ส.ว. ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ไปนั่งออกแบบที่จังหวัดระยอง นับเป็นรูปร่างขึ้นมาระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการกำหนดขั้นตอน ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยคณะกรรมการร่างฯ ให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการทุจริต เรียกว่า “การคัดเลือกแบบไขว้”

เมื่อวันที่ (5 ส.ค. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  โมเดลนี้ เริ่มจากการเปิดรับสมัคร ตามกลุ่มวิชาชีพ 20 ด้าน เช่น กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง  กลุ่มอาชีพทำนาและปลูกพืชล้มลุก  กลุ่มชาวสวน ประมง กลุ่มพนักงานเอกชน  กลุ่มสตรี  กลุ่ม NGOs  รวมถึงผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นต้น

ขั้นตอนแรก ระดับอำเภอ เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์เป็น ส.ว.จากกลุ่มวิชาชีพ 20 กลุ่มและให้คนในกลุ่มลงคะแนนคัดเลือกกันเอง ให้เหลือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก ดังนั้น จะมี 100 คน จาก 20 กลุ่มวิชาชีพ ถูกนำไปจับสลากคละเป็น 4 สาย  

ขั้นตอนที่ 2 กกต. จะแบ่งสายใหม่ เป็น 4 สาย โดยการจับสลาก เป็น สาย A  B  C  D ใมน 1 สาย จึงจะมี 5 กลุ่มวิชาชีพ  คือ วิชาชีพละ 5 คน รวมเป็นสายละ 25 คน แต่การเลือกหลังจากนี้ จะให้ตัวแทนวิชาชีพอื่น ที่อยู่สายอื่น เป็นผู้เลือกให้เหลือกลุ่มวิชาชีพละ 3 คน   เช่น สาย A จับสลากได้ลงคะแนน สาย C  สาย B และ สาย D จะมาลงคะแนน สาย C อีกไม่ได้ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 เช่น ตัวแทนในสาย A จะไปลงคะแนน ในกลุ่มวิชาชีพอื่น ที่อยู่ในสาย C  โดยคนที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ถึง 3 แต่ละกลุ่มวิชาชีพ ดังนั้น จะเหลือตัวแทนวิชาชีพละ 3 คน จาก 20 กลุ่ม เป็น 60 คน เป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกในระดับจังหวัด

การคัดเลือกระดับจังหวัด อาจใช้วิธีเลือกไขว้ในลักษณะเดียวกันนี้  เพื่อให้ได้ตัวแทนแต่ละกลุ่มวิชาชีพ เพียง 1 คน วิธีนี้จะทำให้มีตัวแทน 20 คนต่อจังหวัด ที่จะได้ไปคัดเลือกในระดับประเทศ

หากใช้วิธีนี้ ตัวแทนระดับประเทศ จาก 77 จังหวัด มากสุด 1,540 คน โดยทั้งหมดจะต้องลงคะแนนเลือกไขว้กันอีกครั้ง เพื่อให้ทั้ง 20 กลุ่มวิชาชีพ มีตัวแทน วิชาชีพละ 10 คน จะได้ตัวแทน 200 คน ไปทำหน้าที่วุฒิสภาต่อไป

นายนรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ. เชื่อว่า วิธีการนี้ จะสามารถ อุดช่องว่าการทุจริต และฮั้วกันของผู้ลงสมัครเข้าคัดเลือกได้ส่วนบทกำหนดโทษ ทุจริต การคัดเลือก สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดโทษทุจริตทั้งผู้ให้ และผู้รับ ไว้สูงสุด คือ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาท พร้อมให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ