วัยรุ่น "เชือกล่องหน" เตรียมเข้ารับทราบข้อหาเล่นพิเรนทร์