กรมสุขภาพจิตพบผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร เสี่ยงฆ่าตัวตาย 10 ราย