ฟิลิปปินส์เตรียมฆ่าสัตว์ปีกทิ้ง 4 แสนตัว สกัดหวัดนก