กิจกรรม "ปั่น ปัน ข้าว" เทศกาลแห่งความรัก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เทศกาลวันแห่งความรัก ไม่เพียงการแสดงความรักของคู่หนุ่มสาว แต่กิจกรรม "ปั่น-ปัน-ข้าว" ที่ส่งเสริมการปั่นจักรยาน และแบ่งปัน ความรักระหว่างผู้ผลิตข้าว และผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน