เร่งคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การจัดเวทีปฏิรูปกระบวนการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สะท้อนปัญหาต่อกระบวนการขอสัญชาติที่ยังมีความล่าช้า หลังมีคนไทยพลัดถิ่นมากกว่า 3 หมื่น 4 พันคน ที่ยังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ

TOP ประเด็นร้อน