สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ราชินีในร.9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา