วัยรุ่นจีนเสียชีวิตในค่ายบำบัดเด็กติดเกม พบบาดแผลเต็มตัว