รู้จัก "สองนักวิทยาศาสตร์" เบื้องหลังอหังการขีปนาวุธโสมแดง