ปศุสัตว์เพชรบูรณ์รับซื้อไก่ตายจากอหิวาต์สายพันธุ์ใหม่