"ผู้นำฟิลิปปินส์" ยืนยันพร้อมจะฆ่าลูกชายหากพัวพันยาเสพติด